Bangi, xisaab bangi, kaar bangi, bangiga intarnatka, BankID iyo Swish

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 3 4 2019

bangi, xisaab bangi, kaar bangi, bangiga intarnatka. Waxaad xitaa akhrin kartaa waxa ku saabsan sida BankID iyo Swish u shaqeeyaan.

Bangi

Bangi waa shirkad badanaaba ka shaqaysa saddex wax:
lacag bixinaha, kaydinta iyo amaahda lacagta. Bangiyada iyo shirkadaha raasamaalka waxay kaa caawinayaan inaad xawisho lacag. Waxaa kale oo ay kaa caawinayaan inaad lacag kaydsato oo kuu suurtagalinayaan inaad samayso maal-gashiyo. Sidaas darteed waxay iyagu muhiim u yihiin in dhaqaaluhu si fiican u shaqeeyo. Bangi ahaan waxaa xitaa xisaabsan shirkadaha ka shaqeeya adeegyada lacag bixinta iyo lacagaha elaktarooniga ah, lacagta amaahiya macaamiisha, kaydiya lacag lagu helo ribo, sarifka lacagaha iyo hawlaha kale ee dhaqaale. Haddii aad ka yartahay 18 sano ma amaahan kartid lacag, laakiin waad kaydsan kartaa oo lacag bixin kartaa labadaba haddii dadka mas'uulka kaa ahi oggolyiiin arintan. Si loo kaydiyo lacag loona bixiyo lacag waxay bangiyadu leeyihiin adeegyo kala duwan, sida tusaale ahaan xisaab bangi, bangiga intarnatka, kaar bangi iyo bangiga telafoonka. 

Si loo awoodo in wax kuugu socdaan bulshada qaab fiican waxaa muhiim ah inaad haysato saddex adeegyo bangi oo muhiim ah: xisaab bangi, kaar bangi iyo bangiga intarnatka.

Macmiil ka noqo bangi

Ka hor intaanad macmiil ka noqon bangi oo helin adeegyada bangiga waxaa bangigu u baahanyahay inuu hubiyo aqoonsigaaga. Bangigu waxaa kale oo uu u baahanyahay inuu ogaad halka lacagtaadu ka imanayso iyo sida aad u isticmaali doonto adeegyada bangiga. Sidaas darteed waxay ku weydiin doonaan su'aalo ka hor intaanad helin adeegyada bangiga.

Xisaab bangi

Waa inaad haysataa xisaab bangi si aad u dabarto dhaqaalahaaga gaarka kuu ah. Xisaabta aad u baahantahay waxay lahaan kartaa magacyo kala duwan tusaale ahaan xisaab mushahaaro, xisaab xawilaad, xisaab shakhsiyan ah, xisaab gaar ah ama xisaabta lacag bixinta. Wax macno ah ma laha magaca xisaabta. Ta muhiimka ahi waa inaad heshaa adeegydan soo socda:

 • Lacag soo gelida, sida mushahaaro iyo kaalmo
 • Lacag bixinta dhanka xawilaada, lacag bixinta brevgiro iyo autogiro
 • La bixida lacag naqad ah

Kaar bangi

Si loo awoodo in si fiican loogu maareeyo xisaabtan waxaad xitaa u baahantahay kaar bangi. Markaad lacag bixinayso ama kula soo baxayso kaarkan waxaa lacagtan laga jarayaa xisaabta bangiga ee kaarkani ku xiriirsanyahay. Waxaa jira noocyo kaar oo kala duwan sida Visa ama Mastercard. Kaarkan waxaad ku samayn kartaa waxyaabaha soo socda:

 • Lacag ku bixinta dukaanada
 • Lacag ku bixinta intarnatka
 • Lacag kala soo bixida makiinadaha lacagta

Bangiga intarnatka

Bangiga intarnatka ee dadka gaarka ah waxaad ku bixin kartaa xisaabaha, saxeexida caymisyo kana arkaysaa amaahyahaaga markaad doonaysid. Bangiga intarnatka waxaa kale oo hela caruurta iyo dhalinyarada iyo adigaaga leh shirkad gaar ah. Dhanka bangiga intarnatka waxaad ku samayn kartaa arimahaaga bangiga si xasiloon marka aad doonaysid. Markaad gasho waxaad si sahlan u arkaysaa xisaabahaaga, kaarkaaga, deynkaaga iyo hantidaada.

BankID

BankID waa aqoonsi shakhsi oo elaktaroonig ah, xitaa waxaa lagu magacaabaa aqoonsiga elaktarooniga ah. BankID waa qaab sahlan in lagugu aqoonsado si tusaale ahaan loo galo heshiis oo si elaktaroonig ah loogu saxeexo lacag bixinaha intarnatka. In la isticmaalo saxeexa elaktarooniga ah dhanka BankID waa mid sharciyan aad ku xirmayso qaab la mid ah sida saxeex warqad ah.

Bangiga ayaa bixiya BankID. Si aad u samaysato BankID waxaad u baahantahay inaad lahaato tobanka lambar ee aqoonsiga ee Iswiidhan.

Amaanka:

 • BankID waa aqoonsi shakhsi oo elaktaroonig ah. Ha isticmaalin BankID haddii qof kale kaa codsado inaad samayso, tusaale ahaan haddii lagaala soo xiriiro telafoon ama baraha bulshada ee intarnatka.
 • Lambarka sirta ah ee amaanka ee BankID adigu aad leedahay waa mid shakhsiyan ah. Marnaba lambarka sirta ah ee amaanka ha siin qof kale. Waxaa jirta khatarta in lagu khiyaameeyo.

Swish – dirida iyo gudoomid lacag dhanka moobilka

Dhanka Swish waxaad adigoo istcmaalaya moobilkaaga si sahlan uga diri kartaa uguna gudoomi kartaa lacag. Markaad lacag dirayso ama lacag bixin ku samaynayso dhanka Swish waxaa lacagtan laga jarayaa xisaabtaada waxayna gaaraysaa qofka qaadanaya isla il-biriqsiyo ka dib. Waxaa amaankeedu la mid yahay sida xawilaada bangiga. Dhanka shakhsiyaadka gaarka ah waa bilaa kharash in la samaysto Swish ama in la diro ama la gudoomo lacag.

Sida aad u bilaabayso Swish:

 • Si loo isticmaalo Swish si loogu diro lacag waxaad u baahantahay inaad soo dejisato app-ka Swish iyo BankID dijitaalka ah dhanka moobilkaaga. Tani waxaad ka samayn kartaa dhanka Google Play ama App Store.
 • Waxaa kale oo aad u baahantahay inaad gasho bangigaaga intarnatka ama moobilka halkaas oo aad xisaabtaada bangiga ku xiriirin karto Swish.
 • Waxaad Swish ku dhaqaajin kartaa inaad furto app-ka Swish kuna xiriiriso lambarkaaga telafoonka.