För dig som arbetar som samhälls- och hälsokommunikatör

Senast uppdaterad: 3/6-2019

Välkommen till MILSA-plattform! Denna sida riktar sig till dig som arbetar med samhällsorientering och hälsokommunikation för asylsökande och nyanlända.

Materialet som publiceras här är framtaget inom ramen för projektet MILSA utbildningsplattform som pågår mellan 2017-2020 med stöd av den Europeiska socialfonden och Socialdepartementet. I projektet genomgår verksamma samhälls- och hälsokommunikatörer en utbildning i samhälls- och hälsokommunikation som omfattar både webbaserade kurser och fysiska träffar. För att fler verksamheter och kommunikatörer ska kunna ta del av exempel på innehållet i MILSA utbildningsplattform i form av inspelade föreläsningar, filmer, metodmaterial, pedagogiskt stöd och informationsmaterial så kommer det att succesivt publiceras på denna sida.

Materialet som publiceras här är indelat i olika teman som är tänkta att ge dig som arbetar med samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända och asylsökande direkt stöd i ditt arbete. Dels genom föreläsningar och informationsmaterial som främjar de förkunskaper du behöver och dels genom metodmaterial som introducerar övningar som du kan använda dig av i klassrummet för att kunna genomföra samhälls- och hälsokommunikation baserat på dialog och reflektion.

MILSA utbildningsplattform drivs i projektform av länsstyrelserna tillsammans med Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö universitet och Mittuniversitetet. Materialet är framtaget både av medverkande universitet och ett stort samhällsaktörer som bidrar i arbetet med kunskap och metoder utifrån olika sakområden.

Viktigt att tänka på!
Materialet som är publicerat här är framtaget under tidsperioden 2018-2019. I jobbet som samhälls- och hälsokommunikatör är det viktigt att alltid vara källkritisk och kolla av så att den information man för vidare till deltagarna är uppdaterad. Faktauppgifter kan ändras snabbt. Det gäller även här.
Eftersom föreläsningarna som publiceras här är framtagna för MILSAs webbkurs för samhälls- och hälsokommunikatörer så hänvisar föreläsarna ibland till andra föreläsningar eller till uppgifter som ingår i utbildningen.