Folkhälsa och hälsofrämjande arbete

Senast uppdaterad: 3/6-2019

Det här temat fokuserar på hälsan hos olika grupper och befolkningen i stort samt på olika faktorer som påverkar människors hälsa och välmående, det är det som kallas för folkhälsa.

Att som samhälls- och hälsokommunikatör ha grundläggande kunskap om folkhälsovetenskap är viktigt för att första vikten av hälsokommunikation i samhällsorienteringen och att samhällsorienteringen kan användas för att främja nyanländas hälsa och minska ojämlikheten i hälsa. I det här temat får du även kunskap om hur du kan arbeta mer hälsofrämjande inom samhällsorienteringen.