Ingenjörer, tekniker och systemvetare

Senast uppdaterad: 11/12-2018

​​Ingenjörer, tekniker och systemvetare är oreglerade yrken i Sverige. Det innebär att utbildningarna kan se mycket olika ut. I Sverige skiljer man på högskoleingenjörer och civilingenjörer, Civilingenjörsutbildningen är längre än högskoleingenjörsutbildningen och mer inriktad på teknikutveckling.

Kompletterande utbildning

När du fått din utbildning bedömd och validerad kan du antingen söka sig direkt till arbetsmarknaden eller läsa en kompletterande utbildning för att förbättra möjligheterna till ett arbete.

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.

Ett annat alternativ för utländska tekniker och ingenjörer, som har minst motsvarande kandidatexamen eller tre års högskolestudier, är arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen.