Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 12/2-2020

Det är utlänningslagen som styr vem som får stanna i Sverige. Den svenska utlänningslagen kom 2006. Lagen ändrades tillfälligt den 20 juli 2016. Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2021.

Vilka typer av uppehållstillstånd finns?

Det finns olika typer av uppehållstillstånd:

  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • Permanent uppehållstillstånd

Den tillfälliga lagen innebär att de allra flesta får tidsbegränsade uppehållstillstånd.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan ett permanent och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.

Om du sökte asyl före den 24 november 2015

Du som är under 18 år och sökte asyl före eller senast 24 november 2015 får din ansökan om asyl prövad enligt utlänningslagen och kan få permanent uppehållstillstånd om du behöver skydd.

Om du sökte asyl efter den 25 november 2015

Du som är under 18 år och som sökte asyl från och med 25 november 2015 får din ansökan prövad enligt den tillfälliga lagen och får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om du behöver skydd.

Vad innebär de olika uppehållstillstånden?

Flykting - 3 år

Du som har fått status som flykting får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år. Om du fortfarande har behov av skydd när uppehållstillståndet slutar gälla kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd.

Alternativt skyddsbehövande - 13 månader

Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader. Om du fortfarande har behov av skydd när uppehållstillståndet slutar gälla kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd.

UR Skola har gjort en film som förklarar skillnaden mellan de olika uppehållstillstånden. Filmen är på svenska. Den har undertexter på svenska, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.