Förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 10/4-2018

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

När måste du ansöka om förlängt uppehållstillstånd?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast tre månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Hur ansöker du om förlängt uppehållstillstånd?

För att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd måste du:

  • Besöka Migrationsverket. Du måste boka en tid för besöket.
  • Ta med dig ditt uppehållstillståndskort.
  • Ta med dig dina id-handlingar, om du har några. Det gäller även om du redan har visat dem för Migrationsverket.

Din gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare måste följa med dig till Migrationsverket.