Uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

Senast uppdaterad: 10/4-2018

Om du studerar på gymnasienivå och är mellan 17 och 24 år har du i vissa fall möjlighet att få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra dina studier.

Det gäller dig som läser på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning på till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Det tidsbegränsade uppehållstillståndets längd beror på hur lång tid du har kvar av utbildningen.

Vad krävs för att du ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

Det är många faktorer som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller med din familj, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram, och i vissa fall när du först ansökte om asyl.

För att få behålla ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du regelbundet visa att du har deltagit aktivt i dina studier. Du ska skicka till exempel dina betyg eller intyg från skolan på att du har varit närvarande på lektionerna till Migrationsverket varje år.

Vad händer när du har avslutat gymnasiet?

När du har avslutat dina gymnasiestudier kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd om du kan tjäna tillräckligt mycket pengar för att klara dig själv.